ACCORD heeft als doel docenten te ondersteunen bij het omgaan met conflicten en omgaan met culturele diversiteit door een geïntegreerde online pedagogische praktijk te creëren, te beoordelen en op te schatten die conceptueel materiaal combineert via MOOC delivery en Serious Games voor praktisch, ervarend en praktijkgericht leren. Dit vertegenwoordigt een van de specifieke doelstellingen van de oproep en helpt ook het wederzijds begrip en respect in klaslokalen en scholen te bevorderen. Het zal direct bijdragen tot het bevorderen van de insluiting van kansarme leerlingen, met inbegrip van personen met een migrerende achtergrond, waarbij discriminerende praktijken worden voorkomen en bestreden, die een van de algemene doelstellingen van de huidige oproep is.

De specifieke doelstelling is om leraren te helpen een vreedzame en productieve leeromgeving te creëren waarin leerlingen leren effectiever zijn en op hun beurt bijdragen tot het voorkomen van de huidige discrepantie tussen inheemse studenten en studenten met een migrerende achtergrond in Europese scholen. De vereiste competentie is daarom gerelateerd aan psychologie en conflictoplossing, kennis van migrerende omstandigheden en redenen voor conflicten, technologische verbeterde hulpmiddelenontwikkeling, beoordeling van pedagogische praktijkbasis op ICT en betrokkenheid van beleidsmakers en grote belanghebbenden op het onderwijsveld. Dit alles is alleen mogelijk dankzij de implementatie van een transnationaal project waarin competenties en netwerken op een breder Europees niveau kunnen worden gecombineerd en geëxploiteerd.

Het ACCORD-project streeft naar het overbrengen en aanpassen van positieve projectresultaten, trainingsproducten en methodologie die door het ENACT-project worden verkregen naar de nieuwe context van bemiddeling en culturele integratie. De software van ENACT heeft al een actieve aanpak van ontwikkelingsvaardigheden ontwikkeld door middel van een aantal eerdere scenario’s in verschillende EU-landen. Dit biedt een mate van vertrouwen in het vermogen van dit project om de ontwikkeling van mediation en conflictoplossingen op lage kosten te bereiken, met gebruik van toegankelijk en flexibel VET-product binnen trainings- en educatieve instellingen. Bijgevolg kan de gratis online levering van de training zowel de geografische als de bronbelemmeringen voor de toegang tot opleidingen verhelpen, waardoor de toegang tot professionele trainings- en beoordelingssystemen in interculturele communicatie en conflictoplossing vaak wordt belemmerd door gebruik te maken van ICT-praktijken, met name in de onderwijssector. Dit geldt met name voor alle potentiële begunstigden, zoals opleidingsorganisaties en personen die geen toegang hebben tot opleiding op dit gebied, of die een beperkte economische capaciteit hebben. In feite kan ACCORD effectief beïnvloeden op de vraag en de echte behoefte aan lerarenontwikkeling op verantwoorde sociale terreinen, zoals openbare scholen in frontline gebieden die sterk geïnteresseerd zijn in consistente immigrantstromen en / of gemarginaliseerd door de geografische locatie of door de specifieke grondwet van de student lichaam.

In het bijzonder zal het ACCORD-project de huidige curriculumontwikkeling van lerarenopleiding en CPD beïnvloeden door een specifiek pedagogisch kader en competentiemodel voor te stellen voor de overdracht van conflictoplossing, onderhandelingen, bemiddeling en interculturele communicatievaardigheden op basis van bewijs verkregen door kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld Tijdens projectactiviteiten.

Voor nadere informatie over het ENACT Project kunt u hier de website bezoeken